Kuşluk Namazı

Kuşluk Namazı

Arapça olarak duha ya da işrak namazı olarak da bilinen kuşluk namazı nafile namazlardandır. Güneşin doğuşundan 40-50 dakika kadar sonra zeval vaktine değince olan sürede kılınmaktadır. Kuşluk vakti olarak tanımlanan süre aslında sabah namazının vaktinin çıkması ve öğle namazının vaktinin başlaması arasındaki süreye denilmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: ‘’Kuşluk namazı deve yavrusunun ayaklarının sıcaktan kızdığı zamandır.’’ (1) Bu hadis-i şerife göre sabah güneşin doğuşundan 45 dakika sonra, öğle vaktinden de 45 dakika önce kuşluk namazı kılmak daha doğru olacaktır.

Kuşluk Namazı Kaç Rekâttır?

Kuşluk namazı nafile bir ibadet olmasından dolayı kulların Allah’a karşı ne kadar çok ibadet etmek istiyorlarsa o kadar kılabilecekleri bir namazdır. Ancak Peygamberimizin uygulamalarına göre en az 2 olmak üzere dört, sekiz, on ve on iki rekât olarak kılınabilir. Kuşluk namazının ikişer rekât şeklinde kılınması ise daha faziletlidir.

Sahabeden Enes (r.a.) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ‘’ Kim kuşluk namazını oniki rek’at kılarsa Allah Teâlâ Hazretleri, cennette onun için altından bir köşk bina eder.’’ (2)

Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır?

İkişerli rekâtlar halinde kılınacak olan kuşluk namazı şu şekilde kılınmaktadır:

1. Rekât 

Her namaza başlamadan önce yapıldığı gibi niyet edilir:

‘’Niyet ettim Allah’ım senin rızan için bugünkü kuşluk namazımın iki rekatını kılmaya.’’

Tekbir ‘’Allahu Ekber’’ getirilerek erkeklerde kulak hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına avuç içleri kıbleye dönecek şekilde açılır.

Eller erkekler için göbek üzerinde, kadınlar için göğüs üzerinde birleştirilir. Sol el alta sağ el üste getirilmelidir. Sübhaneke duası okunur.

Euzü besmele ‘’Euzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahiym’’ çekilerek Fatiha Suresi okunur.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Anlamı: “Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. ”

Kur’an-ı Kerim’den en az 3 ayet olmak üzere zammı sure okunur.

‘’Allahu Ekber’’ denilerek rukü’a gidilir. Rukü’da ise en az 3 kere ‘’ Subhane Rabbiyel Azim’’ denir.

Rukü’dan doğrulurken ‘’ Semi Allahulimen Hamideh’’ denir ve hemen arkasından sessiz bir şekilde ‘’ Rabbena lekel Hamd’’ denir.

‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’ Subhane Rabbiyel Ala’’ denilir.

‘’Allahu Ekber’’ diyerek doğrulup oturulur. Bir kere ‘’Allahu Ekber’’ diyecek kadar beklenir. Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede de en az 3 kere ‘’ Subhane Rabbiyel Ala’’ denilir.

‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeden ikinci rekâtı kılmak için kalkılır.

2. Rekât 

Besmele ‘’Bismillahirrahmanirrahiym’’ çekilerek Fatiha Suresi okunur.

Fatiha Suresinden sonra Kur’an-ı Kerim’den en az 3 ayet olmak üzere zammı sure okunur.

‘’Allahu Ekber’’ diyerek ‘’Allahu Ekber’’ denilerek rukü’a gidilir. Rukü’da ise en az 3 kere ‘’ Subhane Rabbiyel Azim’’ denir.

Rukü’dan doğrulurken ‘’ Semi Allahulimen Hamideh’’ denir ve hemen arkasından sessiz bir şekilde ‘’ Rabbena lekel Hamd’’ denir.

‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede en az 3 kere ‘’ Subhane Rabbiyel Ala’’ denilir.

‘’Allahu Ekber’’ diyerek doğrulup oturulur. Bir kere ‘’Allahu Ekber’’ diyecek kadar beklenir. Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gidilir. Secdede de en az 3 kere ‘’ Subhane Rabbiyel Ala’’ denilir.

‘’Allahu Ekber’’ diyerek secdeden doğrulup oturulur.

Sırasıyla aşağıdaki dualar okunur:

Ettehıyyatü

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı: Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Allahümme Salli

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı: Ey Allah’ım! İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e “aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).

Allahümme Barik

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı: Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd’sin (şanı büyük).

Rabbena Atina

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı: Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Rabbena Firli

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb’im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

  • Önce sağa doğru baş çevrilir ve ‘’ Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah’’ denir. Sonra aynı şekilde sola dönülerek selam verilir.
  • Nafile kuşluk namazı bitikten sonra tesbihat yapmak, Allah’ı düşünmek, tefekkür etmek ve ya duada bulunmak namazın feyzini artıracaktır.

Kuşluk Namazının Fazileti Nelerdir?

Ebû Zer (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekât namaz bunların yerini tutar. ” (3)

Kuşluk namazı Allahu Teâlâ’ya karşı olan kulluk duygusunu daha coşkulu bir şekilde hissetmeyi sağladığı gibi Allah’a karşı hamd ve şükrü belirtmeyi de sağlar. Kulun gününü bereketli kılar, yüzünü nurlu kılar, işlerini kolaylaştırır. Bereketini artırır, belalardan korur. Günahlardan uzaklaşmasını sağlar.

Allah katında sevilen bir kul olmayı sağladığı gibi kullar arasında da sevilmeyi sağlar. Allah için yapılan bir ibadet olmasından dolayı sonunda edilen dualar hayırlısıyla kabul olur. Küçük günahlar affedilir. Sadaka veremeyecek durumda olan kişiler kıldığında sadaka sevabı alır. Nafile ibadet sevabından başlamak üzere her rekât için ayrı ayrı sevap yazılır.

Kaynaklar

(1)Müslim, Misafirin, 143

(2)Tirmizî, Salât 346, (473)

(3)Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56 / Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72 / Ebû Dâvûd, Tatavvu 12, Edeb 160

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 31 Temmuz 2015

Konu hakkında yorumunuzu yazın